Hải Phòng, ngày 20 tháng 11 năm 2019

 NHÀ MÁY THÉP HÒA PHÁT